Contactgegevens

Wilt u algemene informatie over ons orkest of heeft u vragen over sponsoring danwel het begeleiden van koren, dan kunt u contact opnemen met de dirigent/muzikaal leider of met de secretaris/penningmeester. Ook voor opmerkingen en suggesties met betrekking tot de website bent u van harte welkom bij de webmaster.

De "Stichting Nederlands Christelijk Symfonisch Orkest" heeft een vierkoppig bestuur, bestaand uit de volgende mensen:

Voorzitter: Riekelt Pasterkamp
Muzikaal leider/dirigent: André van Putten (mail:dirigent@ncso.nl of bel: 038-3311600/038-3322391)
Secretaris: Carina van der Laan - Bijzet (mail:secretaris@ncso.nl of bel: 0318-556442)
Penningmeester: Jaap van der Spek

De volgende mensen ondersteunen het bestuur:

Boekhouding: Marja Kok
Ledenadministratie: Jiska van der Wal
Muziekcommissaris blazers: Yvonne van Oosten - Lavèn
Muziekcommissaris strijkers: Simone Vergunst
Webmaster: Lennaert Klerk (mail:webmaster@ncso.nl)
Repetitor: Pier de Jong
Aansturing commissies: Emmie Muller-Sloof
PR en Sponsoring: Riekelt Pasterkamp(mail:pr@ncso.nl)
Concert coördinator: Beert Reezigt

Ons correspondentieadres en verdere gegevens:

Nederlands Christelijk Symfonisch Orkest - info@NCSO.nl